2021 година
Обучение на родители 2021: 11 - 18 години
2021-11-28
Хирургично лечение при вродени цепнатини на устната и небцето, цели и етапи, 11-18г.
Ортодонтско лечение на деца с вродена цепнатина 11-18г.
Как може да помогне логопедът на деца 11-18г?
Психологичен аспект и консултации на деца 11-18г.
Обучение на родители 2021: 6 - 10 години
2021-11-21
Хирургично лечение при вродени цепнатини на устната и небцето, цели и етапи, 6-10г
Ортодонтско лечение на деца с вродена цепнатина във възрастта 7-10г.
Логопедична оценка и терапия във възрастта 6-10г
Психологичен аспект и консултации за възрастта 6-10г
Обучение на родители 2021: 0 - 5 години
2021-11-07
Роля на ортодонта във възрастта 0-5г
Скрининг на развитието във възрастта 0-5г
Модел на шареното килимче
Нови функционалности в ЕМДЛА от 2021
2020 година
Обучение на родители 2021: 0 - 5 години
2021-11-07
Роля на ортодонта във възрастта 0-5г
Скрининг на развитието във възрастта 0-5г
Модел на шареното килимче
Нови функционалности в ЕМДЛА от 2021
Обучение на родители 2020: 11 - 18 години
2020-11-29
Хирургично лечение при вродени цепнатини на устната и небцето, цели и етапи, 11-18г
Ортодонтско лечение на деца с вродена цепнатина във възрастта 11-18г
Психосоциални фактори във възрастта 11-18г
Изисквания, подготовка и следоперативни грижи при деца от 11 до 18 години
Обучение на родители 2020: 6 - 10 години
2020-11-01
Хирургично лечение при вродени цепнатини на устната и небцето във възрастта 6-10г
Ортодонтско лечение при деца от 6 до 10 години
Логопедична оценка и терапия във възрастта 6-10г
Психосоциални фактори и училищна готовност във възрастта 6-10г
Изисквания, подготовка и следоперативни грижи при деца от 6 до 10 години
Обучение на родители 2020: 0 - 5 години
2020-10-04
Хирургично лечение при вродени цепнатини на устната и небцето, цели и етапи, 0-5г
Ролята на логопеда във възрастта от 0 до 5 години. Говор и говорно развитие
Изисквания, подготовка и следоперативни грижи при операция на устната и небцето
Зъбно-челюстно развитие във възрастта 0-5г
Психосоциални фактори и скрийнинг на изоставане в развитието
Слухови нарушения при деца с ВЦУН - контрол и лечение
Хранене и психоемоционална подкрепа при деца с цепнатини