Обучение на родители 2020: 0 - 5 години 2020-10-04

Хирургично лечение при вродени цепнатини на устната и небцето, цели и етапи, 0-5г
Ролята на логопеда във възрастта от 0 до 5 години. Говор и говорно развитие
Изисквания, подготовка и следоперативни грижи при операция на устната и небцето
Зъбно-челюстно развитие във възрастта 0-5г
Психосоциални фактори и скрийнинг на изоставане в развитието
Слухови нарушения при деца с ВЦУН - контрол и лечение
Хранене и психоемоционална подкрепа при деца с цепнатини
;