Обучение на родители 2021: 11 - 18 години 2021-11-28

Хирургично лечение при вродени цепнатини на устната и небцето, цели и етапи, 11-18г.
Ортодонтско лечение на деца с вродена цепнатина 11-18г.
Как може да помогне логопедът на деца 11-18г?
Психологичен аспект и консултации на деца 11-18г.
;