Обучение на родители 2020: 6 - 10 години 2020-11-01

Хирургично лечение при вродени цепнатини на устната и небцето във възрастта 6-10г
Ортодонтско лечение при деца от 6 до 10 години
Логопедична оценка и терапия във възрастта 6-10г
Психосоциални фактори и училищна готовност във възрастта 6-10г
Изисквания, подготовка и следоперативни грижи при деца от 6 до 10 години
;