Обучение на родители 2021: 6 - 10 години 2021-11-21

Хирургично лечение при вродени цепнатини на устната и небцето, цели и етапи, 6-10г
Ортодонтско лечение на деца с вродена цепнатина във възрастта 7-10г.
Логопедична оценка и терапия във възрастта 6-10г
Психологичен аспект и консултации за възрастта 6-10г
;