Обучение на родители 2020: 11 - 18 години 2020-11-29

Хирургично лечение при вродени цепнатини на устната и небцето, цели и етапи, 11-18г
Ортодонтско лечение на деца с вродена цепнатина във възрастта 11-18г
Психосоциални фактори във възрастта 11-18г
Изисквания, подготовка и следоперативни грижи при деца от 11 до 18 години
;